Archive for March 2015

Tachwedd 2014

Tachwedd 2014

Categoreiddio Ysgolion Yn ddiweddar, cafodd pob ysgol yng Nghymru eu gosod mewn category lliw (Gwyrdd, Melyn, Ambr a Choch). Rydym yn falch i nodi bod Bro Pedr wedi’i gosod yn y Melyn. Dyma ddiffiniad o’r hyn a ddisgrifir fel ysgol felen.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr