Archive for October 2015

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Disgyblion blwydyn 4 Ysgol Bro Pedr yn gweithio ar lan y mor gyda Leigh Denyer o Gyfoeth Naturiol Cymru.

Read more

Castell Henllys

Castell Henllys

Disgyblion o’r Campws Iau yn ymweld â Chastell Henllys

Read more

Ymweld â’r Eglwys

Ymweld â'r Eglwys

Bl.1 a 2 yr ysgol yn ymweld â Eglwys Sant Pedr ac yn gwylio’r Ficer Victoria yn bedyddio babi.

Read more

Bocsys Nadolig

Bocsys Nadolig

Diolch i bawb sydd wedi rhoi bocsys Nadolig er mwyn eu danfon i blant bach Romania

Read more

Hydref 2015

Hydref 2015

Wrth edrych nôl dros yr hanner tymor, braf yw nodi rhai uchafbwytiau. Am y drydedd flwyddyn yn olynnol mae’n disgyblion Blwyddyn 11 wedi llwyddo cynnal safonau uchel yn eu harholiadau TGAU. Yn y dangosydd pwysicaf, sef y nifer o ddisgyblion sy’n ennill 5 TGAU graddau A* – […]

Read more

Llysgenhadon yr Urdd

Llysgenhadon yr Urdd

 Llysgenhadon yr Urdd 2015/16 – Alwyn Evans, Nest Jenkins, Cadi Jones & Meirion Thomas

Read more

Diwrnod T Llew Jones 2015

Diwrnod T Llew Jones 2015

Mae disgyblion o’r Meithrin wedi gwisgo mewn gwisg ffansi wrth iddynt ddathlu canmlwyddiant Diwrnod T Llew Jones. Byddwn yn dathlu genedigaeth T Llew Jones ar Hydref yr 11eg.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr