Archive for November 2015

Patagonia 2016

Patagonia 2016

 Llongyfarchiadau mawr i Nest Jenkins, Morgan Lewis a Cadi Jones. Mae’r tri wedi cael eu dewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia yn 2016.

Read more

Canlyniadau Diweddara y merched

Canlyniadau Diweddara y merched

Llongyfarchiadau i bawb a phob hwyl am weddill y tymor!   Pêl-Rwyd Hoci Yn Erbyn Blwyddyn 8 Blwyddyn 10 Blwyddyn 9 Tîm Hŷn Aberaeron Ennill (5-3) Colli (7-14) Colli (1-0) Cyfartal (3-3) Dyffryn Teifi Ennill (7-23) Colli (8-0) Colli (5-1) Colli (3-0) Penweddig Ennill (19-1) Ennill (21-8) Colli […]

Read more

Cyngerdd Mawreddog

Cyngerdd Mawreddog

Bu’r disgyblion canlynol yn perfformio mewn cyngerdd yn neuadd yr Ysgol fel aelodau o Gerddorfa a Band chwyth canolradd Ceredigion ar nos Fawrth. Mae’r cyngerdd yn dilyn nifer o nosweithiau Gwener yn ymarfer yn Ysgol Aberaeron am 3 awr ynghyd â chwrs preswyl penwythnos diwethaf yn Llangrannog. Tipyn […]

Read more

Llwyddiant Siarad Cyhoeddus!

Llwyddiant Siarad Cyhoeddus!

Llongyfarchiadai i dîm siarad cyhoeddus Cymraeg yr ysgol! Fe fuon nhw’n cystadlu yn rownd y de-orllewin o’r gystadleuaeth heddiw ac fe ddewiswyd nhw o blith 11 tîm i fynd ymlaen i rownd derfynol y gystadleuaeth a gynhelir ar Dachwedd 23ain yn Nhŷ Crughywel, Caerdydd.

Read more

Cymeradwyaeth y Prif Gomisiynydd

Cymeradwyaeth y Prif Gomisiynydd

Mae Gareth Jones o flwyddyn 13 newydd ennill Cymeradwyaeth y Prif Gomisiynydd, gwobr fawreddog iawn. Rhoddwyd y wobr iddo gan Gareth Watson, Prif Gomisiynydd Sgowtiaid Cymru, fel anrhydedd am ei waith caled fel Cadeirydd Cyngor Ieuenctid Sgowtiaid Cymru am y ddwy flynedd diwethaf, ac am ei holl […]

Read more

Pencampwriaethau Karate Ewropeaidd

Pencampwriaethau Karate Ewropeaidd

Bydd Charlie a Harriet Roper yn cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Karate Ewropeaidd ar ddiwedd y mis. Llongyfarchiadau ar gael eich dewis a hoffwn ddymuno pob lwc iddynt yn y gystadleuaeth.

Read more

Hoci – Bro Pedr vs. Aberteifi 04/11/15

Hoci - Bro Pedr vs. Aberteifi 04/11/15

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm Blwyddyn 9: Cyfartal 1-1 Hŷn: Colli 2-0

Read more

Pêl-Rwyd – Bro Pedr vs. Aberteifi 04/11/2015

Pêl-Rwyd - Bro Pedr vs. Aberteifi 04/11/2015

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm Tîm Blwyddyn 8: Ennill 22-0 Tîm Blwyddyn 10: Ennill 16-6

Read more

Cat’s Protection

Cat's Protection

Da iawn Michael, Rosanna, Gwen, Harriet, Chloe, Chloe Marie, Gwennan & Carys sydd wedi codi £119.63 i Cat’s Protection drwy gynnal stondin gacennau bore dydd Gwener, Tachwedd 6ed.

Read more

Cystadleuaeth Gadair y C.Ff.I

Cystadleuaeth Gadair y C.Ff.I

Llongyfarchiadau mawr i Luned Jones a Ceri Davies am eu llwyddiant yng nghystadleuaeth gadair y C.Ff.I yn ddiweddar. Thema eleni oedd ‘Taith’. Enillodd Luned, sy’n aelod o glwb Llanllwni, y wobr am y darn orau o ryddiaith, tra enillodd Ceri, aelod o glwb Dyffryn Cothi, gwobr am […]

Read more
Page 1 of 212

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr