Archive for January 2016

Diwrnod Celf Ryngweithiol

Diwrnod Celf Ryngweithiol

Ar ddydd Iau, Ionawr 14eg bu holl ddisgyblion blwyddyn 9 draw i Brifysgol y Drindod Dewi Sant, campws Llanbed, i gymryd rhan mewn Diwrnod Celf Ryngweithiol. Roedd y staff o’r adrannau Archeoleg ac Anthropoleg yn arwain gweithdai amrywiol megis gwneud modelau clai, gwerthuso arteffactau o’r Aifft ac […]

Read more

Walk to School Video

Walk to School Video
Read more

Ionawr 2016

Ionawr 2016

Hoffwn croesawi Mrs Wyn fel ein Prifathrawes newydd. Bydd ei blog yma cyn hir.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr