Archive for March 2016

Rownd Ceredigion Eisteddfod yr Urdd

Rownd Ceredigion Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu yn rownd Ceredigion o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Roedd pob perfformiad yn wych. Llongyfarchiadau hefyd i’r rheini sydd trwodd i’r Eisteddfod, pob lwc i chi.  – mwy o luniau Dyma’r canlyniadau: Gŵyl Cerddorfa Ceredigion yr Urdd: Unawd Piano bl.6 ac […]

Read more

Croeso

Croeso

Croeso i wefan Ysgol Bro Pedr. Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod croeso ichi i gysylltu gyda ni i drafod unrhyw agwedd ymhellach hefyd. Arwyddair yr Ysgol yw, ‘A […]

Read more

Sioe Ffasiynau

Sioe Ffasiynau
Read more

Taith Gyfnewid i Sweden

Taith Gyfnewid i Sweden

Yn ystod gwyliau hanner tymor mis Chwefror, bu naw o ddisgyblion a dwy athrawes yn treulio wythnos yn Sweden fel rhan o gyfnewid Ysgol Bro Pedr gyda ysgol Furuhedsskolan yn Kalix. Ar ôl codi’n gynnar a teithio i Heathrow ac yna i Stockholm, roedd y criw yn […]

Read more

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2016

Dathliadau Diwrnod y Llyfr 2016

Gwaneth disgyblion yr ysgol wisgo fel cymeriadau o lyfr a dod a hoff lyfr i’r ysgol ar ddiwrnod y llyfr yn y campws iau. Yn y llun gwelir rhai o’r disgyblion a dderbyniodd wobrwyon am eu hymdrech. Ar y campws hŷn bu wythnos yn llawn digwyddiadau i […]

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr