Archive for April 2016

Penwythnos Hyfforddiant Adran Chwaraeon yr Urdd

Penwythnos Hyfforddiant Adran Chwaraeon yr Urdd
Read more

Codi Arian

Codi Arian

Yn ystod ein sesiynau ABCh, bu Blwyddyn 7 yn dysgu am Ganolfan y Bont a Blwyddyn 8 ac 11 yn creu bathodynnau daffodil. Yna bu’r disgyblion yn brysur iawn yn gwerthu’r bathodynnau yma dros y misoedd diwethaf ac maent wedi llwyddo codi £530 tuag at Ganolfan y Bont. […]

Read more

Côr Ceredigion

Côr Ceredigion

Pleser oedd cael clywed y merched canlynol yn canu yng nghyngerdd Côr Ceredigion ar nos Fawrth, Ebrill 19eg. Roeddent yn rhan o gôr o tua 150 o bobol ifanc eraill o ysgolion Ceredigion. Roedd y mwynhad a’r brwdfrydedd yn eu perfformio wir yn ysbrydoledig ac yn cynnwys […]

Read more

Cystadleuaeth Mathemateg UKMT Hŷn

Cystadleuaeth Mathemateg UKMT Hŷn

– Blynyddoedd 12 a 13 Aur: Megan James (hefyd, gorau yn ei blwyddyn a gorau yn yr ysgol) Efydd: Max Zinn Hefyd oenillodd Jac Jones a Ben Biddulph o flwyddyn 12 tystysgrif am y disgyblion “gorau yn y flwyddyn”

Read more

Showjumping

Showjumping

Llongyfarchiadau i bawb a oedd yn cystadlu yn y cystadlaethau ’show jumping’ BSJA Ysgol Genedlaethol ddoe. Enillodd Bro Pedr ail a trydydd yn eu cystadlaethau tîm gan gasglu digon o bwyntiau i symud ymlaen i’r rownd nesaf. Dyma’r disgyblion oedd yn cystadlu: Kirstin Evans, Amy Richards, Jodie […]

Read more

Mae angen Gofalwyr Maeth ar blant lleol

Mae angen Gofalwyr Maeth ar blant lleol
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr