Archive for May 2016

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – Canlyniadau

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - Canlyniadau

Llongyfarchiadau i Ifan Meredith a Fflur Meredith sydd wedi ennill gwobrau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Cipiodd Ifan ddwy wobr gyntaf am waith gwehyddu i flynyddoedd 5 a 6 ac am waith Dylunio a Thechnoleg unigol i flynyddoedd 5 a 6. Cafodd Fflur yr ail wobr am […]

Read more

Llwyddiant Traws Gwlad

Llwyddiant Traws Gwlad

Yng nghystadleuaeth Draws gwlad Sirol yr Urdd daeth llwyddiant i ferched blwyddyn 5 Ysgol Bro Pedr gyda Faye Jones yn ail ac Evie McKay bedwerydd. Llongyfarchiadau ferched.

Read more

Cyrsiau Ychwanegol

Cyrsiau Ychwanegol

Llongyfarchiadau mawr i Joe Shail, Jenny Carter ac Aleksander Odell ar lwyddo i gwblhau eu cwrs Uned Academaidd mewn Daearyddiaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth. Rhoddodd Isobel Foss, Nikita Petry ac Edward Furlong ymgais arni hefyd. Da iawn chi!

Read more

Traws Gwlad

Traws Gwlad

Mae tîm y merched o flwyddyn 5 wedi cipio’r fedal efydd yn ras traws gwlad Genedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i Jess, Evie a Jasmine ar eich llwyddiant.  

Read more

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb! Cyfansoddi Cerddoriaeth blynyddoedd 12 & 13 – Hannah James 3ydd CogUrdd – Gwennan Lewis 3ydd Barddoniaeth bl.8 – Beca Jones 1af Barddoniaeth dan 19 oed – Nest Jenkins 1af & 2il, Meirion Thomas 3ydd Llongyfarchiadau mawr i Austin Thomas, Daniel Farr, Luca Assaf ac Annabel Hunt am gipio’r wobr gyntaf yn […]

Read more

Celf a Chrefft y Sir – Eisteddfod yr Urdd

Celf a Chrefft y Sir - Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Ifan Meredith, Fflur Meredith,  Lowri Meles James Evans ac i Hanna Meles James Evans ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Gelf Sirol yr Urdd. Cipiodd Ifan ddwy wobr gyntaf am wehyddu a gwaith Dylunio a Thechnoleg, ail am arteffact a 3ydd am emwaith. Cafodd Fflur […]

Read more

Celf a Chrefft – Eisteddfod yr Urdd

Celf a Chrefft - Eisteddfod yr Urdd

Creu Arteffact Bl.12 a dan 19 oed: Alwyn Evans 1af CAD/CAM, Bl.12 a dan 19 oed: Sara Thomas – 1af  

Read more

Ymweliad y Frigâd Dân

Ymweliad y Frigâd Dân

Diolch yn fawr iawn i’r Frigâd Dân am ddod i ymweld â’r sector iau heddiw! MWY O LUNIAU

Read more

Erasmus+: Ymwelwyr o Cyprus, Denmarc a’r Ffindir

Erasmus+: Ymwelwyr o Cyprus, Denmarc a’r Ffindir

Yn ystod yr wythnos 11/4/16 i’r 15/4/16 teithiodd disgyblion o ysgolion y Ffindir, Cyprus a Denmarc i Gymru fach i ymuno â ni, Ysgol Bro Pedr ac Ysgol Bro Myrddin fel rhan o’r prosiect Erasmus+ oedd yn cynnwys wythnos gyfan o weithgareddau. Ar ddydd Mawrth yr 12fed […]

Read more

Pencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Cenedlaethol

Pencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Cenedlaethol

Bu pump o ddisgyblion yr ysgol yn cynrychioli ‘Red Kites Touch Rugby’ yn y Pencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Cenedlaethol yn Abertawe yn ddiweddar. Yn ôl y disgyblion, rhoddodd cyfle gwych iddynt ddysgu nifer fawr o reolau newydd yn ogystal â gwella eu sgiliau rygbi craidd. Roedd yn sicr […]

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr