Archive for June 2016

Gwahoddiad i’r Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg

Gwahoddiad i'r Arddangosfa Celf, Dylunio a Thechnoleg
Read more

Ewro 2016 – Rhaglen Radio Blwyddyn 6

Ewro 2016 - Rhaglen Radio Blwyddyn 6

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn brysur iawn yn creu rhaglen radio am Ewro 2016. Gwrandewch arno drwy ddilyn y cod isod.

Read more

Sumdog

Sumdog

Llongyfarchiadau i flwyddyn 6 Grannell am ddod yn ail dros Geredigion yng nghystadleuaeth Sumdog yn ddiweddar.

Read more

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 12 ar gwblhau eu horiau gwaith gwirfoddol. Mae pob un ohonynt wedi derbyn tystysgrif am eu gwaith arbennig. Alwyn Evans:               Tystysgrif 50 awr Cadi Jones :                 […]

Read more

Karate

Karate

Llongyfarchiadau i Sophie Jones ar ei llwyddiant yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol Cymraeg ar ddydd Sadwrn, Mehefin 18fed. Enillodd medal a’r 3ydd safle yn y Kumite i ferched 13-15 oed, dros 5’3. Da iawn Sophie!  

Read more

Athletau NASUWT – Pencampwriaethau Dyfed

Athletau NASUWT – Pencampwriaethau Dyfed

Gorffennodd y timau Athletau blwyddyn 7 a 8 bechgyn a merched yn 4ydd ac yn 5ed ar ddydd Gwener (17-06-16) yn Haverfordwest. Yn anffodus, collodd y bechgyn allan ar ennill lle yn y feinals yn Brecon – 6 pwynt yn unig yn brin! Merched: 5ed Bechgyn: 4ydd

Read more

Athletau’r Sir

Athletau'r Sir

Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu yn yr Athletau Sir ar ddydd Sadwrn! Bydd y canlynol yn mynd ymlaen i gystadlu yn Athletau Cymru: Owen Rowcliffe (Naid Uchel) Bryn Janes (200m a 300m) Beca Roberts (Naid Hir a’r 800m) Ellie Turton (Disgen) Gwellian Jenkins (Disgen)

Read more

Showjumping

Showjumping

Llongyfarchiadau unwaith eto i’r tîm – Harriet Davies, Jodie Humphreys a Amy Richards! Dyma canlyniadau dydd Sadwrn … 3ydd yn yr 80cms 2il yn y 90cms Jodie 4ydd yn yr 80cms Harriet 3ydd yn y 90cms Gobeithio eu bod wedi ennill digon o bwyntiau i fynd drwodd i’r ffeinals yn Stoneleigh! Da […]

Read more

Mabolgampau – Sector Iau

Mabolgampau - Sector Iau

Cafwyd diwrnod llwyddiannus ym mabolgampau’r ysgol . Ar ddiwedd mabolgampau’r Cyfnod Sylfaen Pedr oedd ar y brig  gyda 86 o farciau, Steffan yn ail gyda 54 o farciau a Dewi yn drydydd gyda 53 o farciau. Yn ystod y prynhawn bu cystadlu brwd a Pedr aeth â […]

Read more

Cerddorfa

Cerddorfa

Bu Cerddorfa o athrawon teithiol y Sir o dan arweinyddiaeth Mr Geraint Evans yn cynnal cyngerdd gwych yn yr ysgol a chafwyd boddhad mawr o wrando ar y caneuon adnabyddus a dysgu enwau’r offerynnau amrywiol. Diolch iddynt am ddod atom.

Read more
Page 1 of 212

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr