Archive for July 2016

Y Pencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Iau

Y Pencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Iau

Mae Iwan Evans o flwyddyn 12 a Tomos Jones o flwyddyn 11 wedi cael eu dewis i dîm dan 18 Rygbi Cyffwrdd Cymru ac yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Iau yn yr Iseldiroedd dros yr haf. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonoch – gamp anhygoel!

Read more

Gweithgareddau’r Haf 2016

Gweithgareddau'r Haf 2016

Cylchlythyr – cynllunio HAF Gorff-Medi 2016 Pecyn Bushcraft yr Haf Pecyn ‘Camp Craft’ 2016 Pecyn Ymgeisio Diffoddwr Tan Ifanc Pecyn Taith i’r Skatepark 2016 Prosiect Celf Aberteifi Pecyn Sgiliau Haf 2016

Read more

Twrnamaint Karate

Twrnamaint Karate

Llongyfarchiadau mawr i Sophie a Nathan Jones ar eu llwyddiannau yn y twrnamaint Karate ym Merthyr Tydfil dros benwythnos yr 2il a’r 3ydd o fis Mehefin. Enillodd Nathan y fedal efydd yn y Kata (Categori –  Addysg Arbennig i Fechgyn). Enillodd Sophie y fedal efydd yn y […]

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr