Archive for October 2016

Operation Christmas Child

Operation Christmas Child

Diolch i bawb sydd wedi rhoi bocsys Nadolig gyda’r cynllun ‘Operation Christmas Child’ i’w danfon bant i blant bach Romania        

Read more

Cwrdd Diolchgarwch

Cwrdd Diolchgarwch

Diolch i’r Canon Andy Herrick o Eglwys Sant Pedr a ddaeth i mewn i gynnal Cwrdd Diolchgarwch yn yr ysgol. Diolch hefyd i Jake a Woody Pobyddion Lewis Bakery am goginio torth o fara arbennig iawn i ni.  

Read more

Llysgenhadon yr Urdd

Llysgenhadon yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Twm Ebbsworth, Iwan Williams a Manon Williams ar gael eu dewis fel Llysgenhadon yr Urdd am eleni a llongyfarchiadau i bawb arall a wnaeth ymgeisio hefyd.

Read more

Adran Ddylunio Ddyfeisgar Bro Pedr ar Flaen y Gad

Adran Ddylunio Ddyfeisgar Bro Pedr ar Flaen y Gad
Yn dilyn llwyddiant y llynedd yng Ngwobrau Arloesedd CBAC, gwahoddwyd saith disgybl o Ysgol Bro Pedr i arddangos eu gwaith Dylunio a Thechnoleg mewn digwyddiad pwysig yn y Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd. Roedd gwaith disgyblion Bro Pedr yn unig yn ffurfio 10% o’r arddangosfa oedd yn cynrychioli'r [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr