Archive for November 2016

Ffair Nadolig – 29/11/2016

Ffair Nadolig - 29/11/2016
Read more

Sul y Cofio

Sul y Cofio
Diolch yn fawr i Nest, Alwyn, Sean, Shannon ac Ifan am gyflwyno’r torch ar ran Ysgol Bro Pedr yng Ngwasanaeth Sul y CofioRead more

Cerddorfa Ysgolion Ceredigion

Cerddorfa Ysgolion Ceredigion
Ar ôl penwythnos prysur iawn mewn cwrs preswyl yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, bu’r disgyblion canlynol yn chwarae fel aelodau o gerddorfa Ysgolion Ceredigion ar nos Lun, Hydref y 7fed yn Ysgol Bro Teifi. Llongyfarchiadau iddynt ar eu perfformiadau gwych a chlod mawr iddynt am eu hymrwymiad [...]Read more

Taith Patagonia 2017

Llongyfarchiadau mawr i Manon a Twm am gael eu dewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia 2017Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr