Archive for January 2017

Codi Arian

Codi Arian

Cafwyd tymor llwyddiannus iawn o weithdai ABCh diddorol yn Ysgol Bro Pedr cyn gwyliau’r Nadolig. Un o’r gweithdai ar gyfer blynyddoedd 8 ac 11 oedd creu addurniadau Nadolig er mwyn codi arian ar gyfer Canolfan y Bont. Hoffwn ddweud diolch wrth bawb sydd wedi archebu addurn Nadolig, […]

Read more

Rygbi Merched

Rygbi Merched

 Edrych fel bod y merched yn teimlo’n gyffrous o fod yn ol yn ymarfer.

Read more

Rygbi & Jujitsu

Rygbi & Jujitsu
Rhywbeth ychydig yn wahanol ar gyfer bechgyn y tim cyntaf - sesiwn Jujitsu. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() [...]Read more

Arweinwyr Rygbi

Arweinwyr Rygbi
Gwaith gwych gan ein harweinwyr rygbi allan yn yr ysgolion cynradd. #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php [...]Read more

Amserlen Rygbi

Amserlen Rygbi
Read more

Clwb Rygbi Cyffwrdd Cymysg

Clwb Rygbi Cyffwrdd Cymysg
Read more

Rygbi Merched – Dan 15 & Dan 18

Rygbi Merched - Dan 15 & Dan 18
Read more

Rygbi Merched – dan 13

Rygbi Merched - dan 13
Read more

Rownd 1af Cogurdd – Campws Hyn

Rownd 1af Cogurdd - Campws Hyn

Llongyfarchiadau mawr i bawb yng nghystadleuaeth CogUrdd ar ddydd Gwener 20/01/2017. Dyma’r canlyniadau: 1af: Gwenann Lewis 2il: Jessica McDonagh 3ydd: Niall OKeeffe a Catrin Daniel  

Read more

Dewisiadau Cyrsiau Blwyddyn 12 – Drafft 1af

Dewisiadau Cyrsiau Blwyddyn 12 - Drafft 1af

Taflen Dewisiadau Medi 2017 – Drafft 1af Arwyddwch y daflen a’i ddychwelyd i’r athro dosbarth erbyn Dydd Gwener, Ionawr 27ain neu ebostiwch gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr