Archive for February 2017

Pob Lwc Ewan & Ryan!

Pob Lwc Ewan & Ryan!
Pob lwc Ewan Bowden a Ryan Mackie Jones– bydd y ddau’n dechrau ar gyfer tîm dan 16 y Scarlets nos yfory am 7:15 yr hwyr. Bydd y gêm yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C. Mwy ar wefan y Scarlets: http://www.scarlets.co.uk/cym/newyddion/11890.php#.WLRWXNKLTctRead more

Chwarae i’r Scarlets!

Chwarae i'r Scarlets!
Llongyfarchiadau mawr i ddau o fechgyn blwyddyn 11, sef Ryan Mackie Jones ac Ewan Bowden, am gychwyn ar gyfer Scarlets West Dan 16 oed ar Chwefror 9fed yn Baglan yn erbyn Ospreys East. Llongyfarchiadau hefyd i Gwenllian Jenkins, blwyddyn 11 sydd wedi cael ei dewis i’r fainc [...]Read more

EISTEDDFOD 2017 – Canlyniadau/Results!

EISTEDDFOD 2017 - Canlyniadau/Results!
Bydd canlyniadau yn ymddangos yma trwy gydol y dydd wrth i ni eu dderbyn/Results will appear here throughout the day as we receive them Y Sgor Terfynol / Final Scores 1af/st - TEIFI = 616 (o bwyntiau/points) 2il/nd - DULAS =  417 (o bwyntiau/points) 3ydd/rd - CREUDDYN = 369 (o [...]Read more

Cyngerdd Pigion yr Wyl

Cyngerdd Pigion yr Wyl
Read more

Coca Cola Real Business Challenge

Coca Cola Real Business Challenge
Bu disgyblion Busnes Blwyddyn 10 yn cystadlu yng Nghaerdydd yn ddiweddar yn y Coca Cola Business Challenge. Er na chyrhaeddodd y criw'r brig, cafwyd diwrnod arbennig o dda gyda phrofiadau gwobrwyol iawn megis gweithio mewn tîm, datrys problemau, gweithio dan amodau ‘deadlines’ a gwneud cyflwyniadau. Da iawn [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr