Archive for April 2017

Ydych chi’n rhiant i blentyn ag anghenion ychwanegol sy’n byw yng Ngheredigion?

Ydych chi'n rhiant i blentyn ag anghenion ychwanegol sy'n byw yng Ngheredigion?
Read more

Cyflwyniadau Her Menter

Cyflwyniadau Her Menter
Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn heddiw yn llawn Cyflwyniadau Her Menter Bagloriaeth Cymru wrth ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11. Hoffwn ddiolch i Bethan o LanLloft yn Llanbed am ddod i'r ysgol yn arbennig er mwyn helpu beirniadu'r cyflwyniadau.Read more

Llongyfarchiadau Nest!

Llongyfarchiadau Nest!

Mae Nest wedi ennill Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio Cymraeg a’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr iddi!

Read more

Codi Arian

Codi Arian

Casglwyd £247.80 tuag at daith Twm a Manon i Batagonia. Hoffwn ddiolch i bawb o’r campws cynradd a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr