Archive for May 2017

Amethyst Project

Amethyst Project
Read more

Headstart Cymru 2017

Read more

Taith Hanes Gwlad Belg 2017 Belgium History Trip

Taith Hanes Gwlad Belg 2017 Belgium History Trip
Mae criw cyfan o ddisgyblion blwyddyn 9 yng Ngwlad Belg ar hyn o bryd ar daith i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar ol daith hir iawn, roedd pawb yn awyddus i ymweld a'r ardal./ A bus full of year 9 pupils are currently in Belgium [...]Read more

The Urdd National Cross Country Championships

The Urdd National Cross Country Championships

Faye Jones, Jessica Mc Kay and Jasmine Jones won the 3rd place prize as a team in the Urdd National Cross-Country Championships recently. Congratulations girls!  

Read more

Eisteddfod yr Urdd 2017 – Canlyniadau Celf a Chrefft/Art and Craft Results

Eisteddfod yr Urdd 2017 - Canlyniadau Celf a Chrefft/Art and Craft Results
Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiannau/Congratulations to the following on their achievements: #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Peterwell Terrace
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-mail: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr