Archive for May 2017

Y Project Amethyst

Y Project Amethyst
Read more

Headstart Cymru 2017

Headstart Cymru 2017
Read more

Taith Hanes Gwlad Belg 2017 Belgium History Trip

Taith Hanes Gwlad Belg 2017 Belgium History Trip
Mae criw cyfan o ddisgyblion blwyddyn 9 yng Ngwlad Belg ar hyn o bryd ar daith i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar ol daith hir iawn, roedd pawb yn awyddus i ymweld a'r ardal./ A bus full of year 9 pupils are currently in Belgium [...]Read more

Traws Gwlad Genedlaethol yr Urdd

Traws Gwlad Genedlaethol yr Urdd

Cipiodd Faye Jones, Jessica Mc Kay a Jasmine Jones y 3ydd wobr fel tîm yng nghystadleuaeth Draws Gwlad Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Read more

Eisteddfod yr Urdd 2017 – Canlyniadau Celf a Chrefft/Art and Craft Results

Eisteddfod yr Urdd 2017 - Canlyniadau Celf a Chrefft/Art and Craft Results
Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiannau/Congratulations to the following on their achievements:Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr