Archive for June 2017

Cystadleuaeth Minecraft

Cystadleuaeth Minecraft

Llongyfarchiadau i Simeon, Caleb, Beiron, Ryan a Harry ar dderbyn tystysgrifau am wneud yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth “Minecraft” a gynhaliwyd gan Cered a diolch i Rhodri Francis am ddod atom i gyflwyno’r gwobrau. Daliwch ati fechgyn.

Read more

Ymwelydd Arbennig

Ymwelydd Arbennig

Daeth Don o Seland Newydd sy’n perthyn i Ifan Meredith i siarad â disgyblion blynyddoedd 5 a 6 am y wlad a chafwyd cyfle i ofyn cwestiynau iddo ac iddo ef hefyd wylio’r plant yn perfformio’r Haca. Diolch am ddod Don ac am gyflwyno sgarff yr All […]

Read more

Tîm Plant Anabl

Tîm Plant Anabl

At sylw rhieni disgyblion sydd yn gweithio gyda Tîm Plant Anabl

Read more

Gweithdy am Ymddygiad sy’n Herio

Gweithdy am Ymddygiad sy'n Herio
Read more

Cynhadledd Celf i’r Ifanc

Cynhadledd Celf i'r Ifanc
Mae rhai o'n disgyblion Celf yn Ysgol Gelf Caerfyrddin heddiw yn cymryd rhan mewn Cynhadledd Celf i'r Ifanc. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: [...]Read more

Ffair Haf Ysgol Bro Pedr

Ffair Haf Ysgol Bro Pedr
Croeso cynnes i bawb.Read more

Swydd Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Carreg Hirfaen

Swydd Goruchwyliwr Amser Cinio - Ysgol Carreg Hirfaen

Mae Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann, yn hysbysebu am Swydd Goruchwyliwr Amser Cinio i weithio 5 diwrnod yr wythnos – rhwng canol dydd a 1.15pm. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd yna cysylltwch a’r Pennaeth Aled Evans ar 01570 422391.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr