Archive for August 2017

Dathlu Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr

Dathlu Llwyddiant Canlyniadau Safon Uwch Ysgol Bro Pedr
Roedd disgyblion Ysgol Bro Pedr yn hapus dros ben gyda’u canlyniadau Safon Uwch eleni, gydag 82% o’r graddau a ddyfarnwyd i fyfyrwyr oedd yn astudio lleiafrif o dri phwnc Safon Uwch yn raddau A*- C. Roedd 27% o’r graddau a ddyfarnwyd yn raddau A neu A*. Derbyniodd [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr