Archive for September 2017

Carnifal Llanbed

Carnifal Llanbed
Diolch i’r disgyblion hynny a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngharnifal Llambed – maent yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd tlws – Connie, Darcey, Keeley, Jeston a Kieron.Read more

Gwerthu Cacennau

Gwerthu Cacennau
Robyn Jones gyda rhai o aelodau eraill dosbarth 3/4 Dulas a fu'n gwerthu cacennau gan codi swm o £326.86 ar ddydd Gwener er mwyn codi arian tuag at Ty Hafan. Diolch yn fawr iawn i chi fel rhieni a phlant am eich cefnogaeth a phob hwyl i [...]Read more

Canlyniadau Carnifal, Sioe ac Eisteddfod 2017

Canlyniadau Carnifal, Sioe ac Eisteddfod 2017
Dyma fuddugwyr Carnifal, Sioe ac Eisteddfod Llanbed o’r campws cynradd (mae Megan & Rhun yn absennol o'r llun). Llongyfarchiadau i bawb a fu’n llwyddiannus ac yn arbennig i Cerys Angharad am ennill y darian i’r disgybl a’r marciau uchaf am waith Celf. Yn ogystal cipiodd Bro Pedr [...]Read more

Dewch yn Biolegydd Morol

Dewch yn Biolegydd Morol
Read more

Llwyddiant TGAU

Llwyddiant TGAU
Roedd yna nifer o wynebau hapus yn Ysgol Bro Pedr, Llanbed, ar y diwrnod canlyniadau TGAU unwaith eto eleni. Derbyniodd Grace Page 12 A*; cafodd Cyffin Thomas 9A*, 2A ac 1B; derbyniodd Cerys Pollock 7A* a 5A a derbyniodd Aoife Wooding 5A*, 6A a 2B, i enwi [...]Read more

Prif Swyddogion 2017-2018

Prif Swyddogion 2017-2018
Prif Swyddogion Bro Pedr 2017–2018 – llongyfarchiadau mawr iddynt! Hari Butten (Prif Fachgen) Alpha Evans (Prif Ferch)  Twm Ebbsworth, Ffion Evans, Robert Jenkins & Manon Williams (Dirprwyon)  Read more

Gweithdy SCOPE

Gweithdy SCOPE
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr