Archive for October 2017

Gwasanaeth Gobaith

Gwasanaeth Gobaith
Cor cynradd Ysgol Bro Pedr a fu’n perfformio yn y Gwasanaeth Gobaith yn Eglwys Sant Pedr . Diolch i’r disgyblion, i Miss Heledd Besent am hyfforddi ac i Miss Sandra Davies am gyfeilio. Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion o’r Campws hŷn a fu’n fuddugol am ysgrifennu barddoniaeth ar [...]Read more

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau
Read more

Ymweld ag Eglwys San Pedr

Disgyblion blynyddoedd 1 a 2 Ysgol Bro Pedr yn gwylio Canon Andy Herrick yn bedyddio’r babi yn Eglwys Sant Pedr Llambed yn ystod eu hymweliad yn ddiweddar.Read more

Huddersfield vs Tottenham Hotspurs

Huddersfield vs Tottenham Hotspurs

This match happened on the 30th of September. In an exciting game,

Read more

Birmingham’s hosting the 2022 Commonwealth Games

Birmingham’s hosting the 2022 Commonwealth Games

It’s been announced that Birmingham will be hosting

Read more

Theresa May’s most embarrassing moment of her career

Theresa May’s most embarrassing moment of her career

As Theresa May was in Manchester giving her speech she got disturbed

Read more

Reopening the railway line between Aberystwyth and Carmarthen

Reopening the railway line between Aberystwyth and Carmarthen

The railway was originally closed in 1965

Read more

Swydd glanhawr(wraig) rhan amser

Swydd glanhawr(wraig) rhan amser

gweler y linc isod am fwy o wybodaeth Swydd glanhawr/wraig rhan amser

Read more

£11k stolen from lottery winners

Couple robbed of £11,000 after winning a 100k prize.

Read more

Volcanic Vindaloo

Volcanic Vindaloo

Morrisons have released the hottest ever curry

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr