Archive for November 2017

Cinio Nadolig – Campws Hŷn

Cinio Nadolig - Campws Hŷn
Cinio Nadolig 2017 - llythyrRead more

Gymnastics

Gymnastics
Llongyfarchiadau i Darcey Lambert bl.3 am ddod yn 3ydd yng nghystadleuaeth Gymnasteg Sirol yr Urdd i ddisgyblion bl.6 & iauRead more

Gala Nofio Sirol yr Urdd

Gala Nofio Sirol yr Urdd
Llongyfarchiadau i Lowri Meles James Evans am ennill y ras rydd i ferched bl.3&4 a dod yn 4ydd yn y broga yng nghystadleuaeth nofio Sirol yr Urdd. Arbennig. Cipiodd tim cyfnewid cymysg bl.3&4 y wobr gyntaf yng ngala nofio Sirol yr urdd – llongyfarchiadau Lowri, Ellie-Maie, Arthur [...]Read more

Gŵyl Cerdd Dant!

Gŵyl Cerdd Dant!
Llongyfarchiadau i Cerys Angharad Jones ar ei llwyddiant ysgbubol yng Ngŵyl Gerdd Dant Llandysul a’r fro. Fe lwyddodd Cerys i gipio’r wobr gyntaf ar yr unawd telyn blwyddyn 6 ac iau a dod yn drydydd yn yr Unawd Cerdd Dant hefyd. Arbennig!Read more

Gwobrau Arloesedd 2017

Gwobrau Arloesedd 2017
Dewiswyd gwaith 7 o’n disgyblion Dylunio a Thechnoleg, o blith gwaith disgyblion Cymru gan arholwyr CBAC i’w gynnwys mewn arddangosfa Arloesedd a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd. Y disgblion llwyddiannus oedd Alwyn Evans, Teon Rees, Nia Thomas, Manon Williams, Heled Jones, Iwan Williams a [...]Read more

Ffair Nadolig 2017

Ffair Nadolig 2017
Read more

Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen 2017
Cafwyd ddiwrnod o godi arian llwyddiannus iawn yn yr ysgol ar ddydd Gwener. Bu disgyblion y campws hŷn yn gwneud cyfres o weithgareddau megis Taith Gerdded, stondin cacennau a raffl. Llwyddwyd codi £1,470 yn gyfan gwbl a bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng elusennau Plant [...]Read more

Wythnos Gwrth-Fwlio

Wythnos Gwrth-Fwlio
Read more

Sul y Cofio

Sul y Cofio
Disgyblion yr ysgol yn cyflwyno torch ar ran yr ysgol yn seremoni Sul y cofio. Diolch Alpha, Harri, Grace, Molly & Michael.Read more

Plant Mewn Angen 2017 – Taith Gerdded y Campws Hyn

Plant Mewn Angen 2017 - Taith Gerdded y Campws Hyn
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr