Archive for December 2017

Côr ‘Autograss Allstars’

Côr 'Autograss Allstars'
Mae Leah Regan o 6 Grannell wedi bod yn rhan o gôr yr 'Autograss Allstars'. Mae'r côr wedi recordio sengl i godi arian i 'Cancer Research Uk'. Da iawn ti Leah!Read more

‘Cadwyn Teifi’ – Canlyniadau cystadleuaeth creu Logo

‘Cadwyn Teifi’ - Canlyniadau cystadleuaeth creu Logo
Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth creu Logo ar gyfer 'Cadwyn Teifi'. Cafodd yr enillwyr Vouchers i'r Stryd Fawr wrth y grŵp gwaith elusennol Cristnogol fel gwobrau. Da iawn chi! 1st - Elain Williams 2nd - Lisa Evans 3rd - Elain WilliamsRead more

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd

Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd
Daeth Mr Urdd i ymweld â'r ysgol dydd Gwener ddiwethaf i ddathlu Diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd gyda ni. Yn ystod y dydd cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu am holl draddodiadau a diwylliant Cymru . Llwyddwyd codi £736.35 tuag at waith yr Urdd hefyd – diolch [...]Read more

Sioe “Taith yr Iaith”

Sioe "Taith yr Iaith"
Cwmni Mewn Cymeriad yn perfformio’r sioe “Taith yr iaith” yn Ysgol Bro Pedr. Llwyddodd yr actor Llion Williams i ddod â’r hanes yn fyw – arbennig!Read more

LGBTQ – Grŵp Cymorth

LGBTQ - Grŵp Cymorth
Read more

Llongyfarchiadau Beca!

Llongyfarchiadau Beca!
Llongyfarchiadau mawr i Beca Roberts o flwyddyn 10 sydd wedi bod yn serennu ym myd Athletau Cymru. Ar ddydd Sadwrn Hydref 7fed, bu Beca’n cystadlu ym mhencampwriaeth ‘Digwyddiadau Cyfunol’ Dan Do Athletau Cymru ac Ysgolion Cymru. Dyma’r tro cyntaf i Beca cymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Dan Do’ [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr