Archive for January 2018

Llyfryn blwyddyn 10 – gwybodaeth i rieni bl.9

Llyfryn blwyddyn 10 - gwybodaeth i rieni bl.9
Read more

Llwyddiant mewn Siarad Cyhoeddus y CFfI

Llwyddiant mewn Siarad Cyhoeddus y CFfI
Cafodd Tim Siarad Cyhoeddus dan 14 oed Clwb Ffermwyn Ifanc Llanwenog, sef Sioned Davies 9D, Hafwen Davies 9D a Ffion Davies 7D y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg dan 14 oed Ceredigion ddydd Sul diwethaf. Enillodd Sioned Davies y darian am y Cadeirydd Gorau a’r [...]Read more

Allsorts Events

Allsorts Events
Read more

Prosbectws Cyrsiau’r Chweched

Prosbectws Cyrsiau'r Chweched
Read more

Gweithdy i’r plant

Gweithdy i'r plant
Yn ystod mis Chwefror mi fydd cymdogaeth Cribyn – am y tro cyntaf ers blynyddoedd mawr – yn dathlu Ffair Sant Silin. I baratoi ar gyfer yr achlysur mawr ddydd Sadwrn, 13 Ionawr (2.00 o’r gloch) mi fydd yr artist Gwenllian Beynon yn helpu plant y pentre [...]Read more

Noson Cyrsiau’r Chweched

Noson Cyrsiau’r Chweched
Noson y Chweched Ionawr 2018 - gwahoddiad Dewisiadau bl.12 Arolwg Rhydd 2018Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr