Archive for February 2018

Gig Gwyl Dewi Llanbed

Gig Gwyl Dewi Llanbed
Ewch i brynu eich tocyn heddiw!Read more

Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus
Llongyfarchiadau mawr i dîm Siarad Cyhoeddus Iau Bro Pedr am eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Rotary Saesneg prynhawn dydd Llun, Chwefror 12fed. Yn ogystal, Liberty oedd y Cadeirydd gorau, Daniel Farr oedd y siaradwr gorau a Luca Asaf ennillodd y wobr am y bleidlais o ddiolch orau. [...]Read more

Canlyniadau Eisteddfod 2018 Eisteddfod Results

Canlyniadau Eisteddfod 2018 Eisteddfod Results
Y sgor terfynnol/The final score: Teifi 1af/st (757 o farciau/marks) Creuddyn 2il/nd (467 o farciau/marks) Dulas 3ydd/rd (413 o farciau/marks) Oriel Luniau/Photo Gallery Cystadlaethau Llwyfan / Stage Competitions Grŵp Pop Agored/Pop Group 1af/st - DULAS 2il/nd - TEIFI 3ydd/rd - CREUDDYN Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo 1af/st [...]Read more

Llongyfarchiadau Filip!

Llongyfarchiadau Filip!
Llongyfarchiadau mawr i Filip o flwyddyn 9 am ddod yn ail yn y gystadleuaeth Gymnasteg Cenedlaethol! https://twitter.com/ysgolbropedr/status/961893870794571776Read more

Parêd Gŵyl Dewi

Parêd Gŵyl Dewi
Read more

Sgiliau – Clwb Chwaraeon

Sgiliau - Clwb Chwaraeon
Read more

Diwrnod defnyddio’r Wê yn ddiogel

Diwrnod defnyddio'r Wê yn ddiogel
Daeth PC Hannah i'r ysgol ddoe i gynnal gweithdy gyda blwyddyn 8 ar sut i ddefnyddio'r we yn ddiogel. Cynhaliodd sesiwn agored yn y dderbynfa yn y prynhawn hefyd, lle cafodd rhieni, teulu a ffrindiau cyfle i alw heibio i drafod unrhyw gwestiynau ynghylch aros yn ddiogel [...]Read more

Gweithdy ‘Sleep Management’

Gweithdy 'Sleep Management'
Lleoliad y gweithdy 2018:   Eglwys Holy Trinity, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AY Mae yno ddigonedd o lefydd i barcio trwy gydol y flwyddyn! Ddolen i Google maps Gwefan Eglwys AberaeronRead more

Gweithgareddau Agored

Gweithgareddau Agored
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr