Archive for March 2018

Amserlen Adolygu’r Pasg Bl.10&11

Amserlen Adolygu'r Pasg Bl.10&11
Read more

Amserlen Adolygu’r Pasg Bl.12&13

Amserlen Adolygu'r Pasg Bl.12&13
Read more

Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs 2018

Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Downs 2018
Read more

Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd

Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd
Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion a fu’n cymryd rhan yn Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd yr wythnos hon a llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiannau: Cerys Angharad Jones 1af/st (Unawd Telyn bl.6 ac iau/Harp Solo year 6 and under) Elan Jones 2il/nd (Unawd Piano bl.10 ac o [...]Read more

Anturiaethau pasg Yr Urdd

Anturiaethau pasg Yr Urdd
Read more

Diwrnod di-wisg ysgol – Dydd Gwener 16/3/18

Diwrnod di-wisg ysgol - Dydd Gwener 16/3/18
Read more

Cadwyn Teifi

Cadwyn Teifi
Cafwyd noson hyfryd yn dathlu gwaith ddwy o'n disgyblion Graffeg blwyddyn 10 neithiwr, sef Elain Williams a Lisa Evans. Llongyfarchiadau iddynt. Hyfryd oedd gweld logo buddugol Elain yn cael ei arddangos ar y faner hefyd. Da iawn chi merched!Read more

Eisteddfod Ysgol Iau 2018

Eisteddfod Ysgol Iau 2018
Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb a oedd yn cystadlu eleni - gwaith arbennig!Read more

Lwfans Byw Plant Anabl

Lwfans Byw Plant Anabl
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr