Archive for April 2018

Only Kids Aloud

Only Kids Aloud
Llongyfarchiadau mawr  i Cerys Angharad Jones Ysgol Bro Pedr sydd wedi cael ei dewis yn aelod o Gôr “Only Kids Aloud.” Arbennig Cerys a phob dymuniad da i ti.Read more

Traws-gwlad yr Urdd

Da iawn i bawb o Fro Pedr a fu’n rhedeg yng nghystadleuaeth Trawsgwlad y sir a llongyfarchiadau arbennig i Liam Regan ar ddod yn ail (yng nghystadleuaeth bechgyn bl.5), Ellie Maie ar ddod yn 4ydd (cystadleuaeth merched bl.4) Leah Regan yn 6ed (cystadleuaeth merched bl.6) a Jake [...]Read more

Garddio

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Pink sydd [...]Read more

Pencampwyr 7 bob ochr Ceredigion 2018

Pencampwyr 7 bob ochr Ceredigion 2018
Ysgol Bro Pedr- Pencampwyr 7 bob ochr Ceredigion dan 18 2018 (yn absennol o'r llun: Daniel Evans). Llongyfarchiadau iddynt!Read more

Pêl-droed Merched yr Urdd

Pêl-droed Merched yr Urdd
Gwnaeth merched Ysgol Bro Pedr yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd yn ddiweddar a diolch i Mr Davies am eu hyfforddi. Daliwch ati.Read more

Pêl-droed Urdd y Sir

Pêl-droed Urdd y Sir
Llongyfarchiadau i dîm pel-droed Ysgol Bro Pedr ar gyrraedd y rownd gyn -derfynol yng nghystadleuaeth Sirol yr Urdd wedi iddynt ennill pob gêm yn y grŵp. Diolch i Mr John am eu hyfforddi.Read more

Eisteddfod Sirol yr Urdd

Eisteddfod Sirol yr Urdd
Llongyfarchiadau i bawb oedd yn cymryd rhan yn Eisteddfod Sirol yr Urdd ac Eisteddfod Ddawns y Sir yn ddiweddar. Roedd pawb wedi gweithio'n galed iawn ac roedd y perfformiadau'n rhagorol. Da iawn chi! Hoffwn ddiolch hefyd i Mrs Sally Saunders am hyfforddi'r perfformiadau dawns a diolch i [...]Read more

Cwpan Wynne Lloyd

Cwpan Wynne Lloyd
Ffeinal arall o'n flaen yng Ngheredigion wrth i'r tîm Dan 19 ennill yn erbyn Caerffili yn rownd gyn derfynol Cwpan Wynne Lloyd! Sgôr derfynol 16-15. Da iawn fechgyn!Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr