Archive for May 2018

Sgiliau – canolfan hamdden

Sgiliau - canolfan hamdden
Read more

Ceredigion Actif – Sgiliau Beicio a Tenis

Ceredigion Actif - Sgiliau Beicio a Tenis
Read more

Urdd – Gwersyll yr Haf

Urdd - Gwersyll yr Haf
Read more

Cyrsiau Headstart Cymru 2018

Cyrsiau Headstart Cymru 2018
Addas ar gyfer myfyrwyr presennol Bl 12Read more

Diwrnod Cymreictod

Diwrnod Cymreictod
Cafodd pawb diwrnod arbennig ddoe yn dathlu ein Cymreictod. Diolch yn fawr iawn i’r Welsh Whisperer am berfformio a chyfansoddi, Steff o Cered am y gweithdai Uwkelele, Elan Lewis am y gweithdai dawnsio, i Seren a Sbarc am ymweld ac i’r staff i gyd am eu paratoadau. [...]Read more

Gweithdy Cefnogi Cyfathrebiad

Gweithdy Cefnogi Cyfathrebiad
Read more

Diwrnod Lles i Rieni/Warchodwyr

Diwrnod Lles i Rieni/Warchodwyr
Read more

Ffeinal Bowlen Lawrence Miller

Ffeinal Bowlen Lawrence Miller
Llongyfarchiadau i dîm dan 15 Ceredigion a fu'n chwarae yn Ffeinal Bowlen Lawrence Miller yn Stadiwm y Principality yr wythnos hon. Roedd y bechgyn yn anlwcus i golli 26-7 erbyn tîm gryf Cwm Rhymni. Hoffwn ddweud da iawn hefyd i'r bechgyn o Ysgol Bro Pedr a wnaeth chwarae rhan yn [...]Read more

Chwarae Darts gyda Jamie!

Chwarae Darts gyda Jamie!
DIOLCH enfawr i Jamie Lewis am ymweld ag Ysgol Bro Pedr i siarad gyda’r disgyblion, arddangos ei ddawn a chyflwyno ei Grys o bencampwriaeth Dartiau’r Byd. Y disgyblion wedi mwynhau yn fawr iawn yn ei gwmni. Diolch hefyd Kylie, Bedwyr a Dave.Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr