Archive for June 2018

Arddangosfa Celf a DT

Arddangosfa Celf a DT
Read more

Gweithdy: Yr Ymennydd sydd ar Fai!

Gweithdy: Yr Ymennydd sydd ar Fai!
Read more

Carfan pêl droed Gorllewin Cymru

Carfan pêl droed Gorllewin Cymru
Llongyfarchiadau mawr i Jessica ar gael ei dewis i garfan pêl droed Gorllewin CymruRead more

Stori Branwen

Stori Branwen
Mae disgyblion blwyddyn 7 Steffan wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect Ysgolion Creadigol am 7 wythnos ar ddechrau’r flwyddyn, wrth iddynt ddysgu am stori Branwen o’r Mabinogi. Maent wedi gweithio’n hynod o galed gyda’r arbenigwyr, Owain Gwynn a Buddug James-Jones, yn creu sgript a ‘props’ [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr