Archive for July 2018

Llyfrgelloedd Ceredigion – Dyfeiswyr Direidi

Llyfrgelloedd Ceredigion - Dyfeiswyr Direidi
Read more

Gweithgareddau Canol Dre Caerfyrddin

Gweithgareddau Canol Dre Caerfyrddin
Read more

Carnifal Llanbed

Read more

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
Amserlen/TimetableRead more

Diwrnod ABCh

Diwrnod ABCh
Diwrnod ABCh llwyddiannus iawn yn yr ysgol heddiw - Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cynnal gweithdai. Mae’r disgyblion wedi mwynhau’r sesiynau’n fawr iawn. Diolch yn arbennig i Mrs Nerys Beaumont  am ei gwaith caled yn trefnu pob dim. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr