Archive for August 2018

Gweithgareddau ‘All Sorts’

Gweithgareddau 'All Sorts'
Read more

Disgyblion yn Dathlu eu Canlyniadau TGAU

Disgyblion yn Dathlu eu Canlyniadau TGAU
Roedd yna lawer i’w ddathlu eleni eto wrth i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr gasglu eu canlyniadau TGAU. Cafwyd rhai o’r canlyniadau gorau gan Lucy Hill, 13 A* a 2 A, ac Eleri James a gafodd 11 A* a 2 A. Cafwyd llwyddiant ysgubol gan y disgyblion canlynol [...]Read more

Gweithdai Dean Beadle i rieni a gofalwyr carers a gweithwyr proffesiynol

Gweithdai Dean Beadle i rieni a gofalwyr  carers a gweithwyr proffesiynol
Read more

Canlyniadau Safon Uwch Gwych Ysgol Bro Pedr!

Canlyniadau Safon Uwch Gwych Ysgol Bro Pedr!
Roedd disgyblion Ysgol Bro Pedr yn wên o glust i glust ar y diwrnod canlyniadau Safon Uwch eleni gydag 86% o’r graddau a ddyfarnwyd i ddisgyblion oedd yn astudio o leiaf dwy Lefel A yn raddau A*-C, 67% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* - B a [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr