Archive for September 2018

Diwrnod Hwyl Cynhwysol yr Urdd

Read more

Blame it on the Brain

Blame it on the Brain
Read more

Llongyfarchiadau Cerys!

Ymfalchiwn fel ysgol yn llwyddiant Cerys Angharad Jones bl 6 yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni wrth iddi gipio’r wobr gyntaf am yr unawd telyn o dan 16 oed. Yn ogystal mae wedi derbyn ysgoloriaeth Robert Lewis, mae yn rhan o gerddorfa Prydain ac yn aelod o “Only [...]Read more

Digwyddiadau Cletwr – Bore Coffi

Digwyddiadau Cletwr - Bore Coffi
Read more

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Read more

Dysgu gydag Awtistiaeth

Dysgu gydag Awtistiaeth
Rydym yn hapus dros ben i gyhoeddi bod Ysgol Bro Pedr wedi cwblhau rhaglen Dysgu gydag Awtistiaeth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, wedi’i achredu gan ASDinfoWales. Diolch i’r holl staff dysgu a chefnogi, tîm gweinyddu, goruchwylwyr amser cinio a llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth [...]Read more

‘GWYLLTIWCH TUA’R GORLLEWIN – GO WILD IN THE WEST’

'GWYLLTIWCH TUA’R GORLLEWIN – GO WILD IN THE WEST'
Read more

‘Once a Week Take a Peek’

'Once a Week Take a Peek'
'The national parents campaign to beat school bug bullies': http://www.onceaweektakeapeek.com/Read more

Gweithdy Cyflyrau Meddygol Cyffredin mewn Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth

Gweithdy Cyflyrau Meddygol Cyffredin mewn Cyflyrau Sbectrwm Awtistiaeth
Cyfarwyddiadau i Eglwys Holy Trinity AberaeronRead more

Urdd – Talu aelodaeth

Urdd – Talu aelodaeth
Reading View. Press Alt Shift A for accessibility help. Os ydy eich plentyn eisiau cystadlu neu gymeryd rhan mewn unrhyw weithgaredd sy’n ymwneud â’r Urdd yna fe fydd angen i chi dalu £7 tâl aelodaeth ar gyfer y flwyddyn 2018 – 2019 cyn Hydref 1af. Os oes [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr