Archive for October 2018

Lansiad prosiect e-sgol yng Ngheredigion fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg Wledig Llywodraeth Cymru

Lansiad prosiect e-sgol yng Ngheredigion fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg Wledig Llywodraeth Cymru
Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael ei lansio yng Ngheredigion. Lansiwyd y fenter gan Ysgrifennydd Cabinet Dros Addysg, Kirsty Williams, yn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan, ar 11 Hydref 2018 fel rhan o Gynllun Gweithredu Addysg [...]Read more

Eisteddfod yr Urdd

Read more

Cwrs ‘Take Time For You’

Cwrs 'Take Time For You'
Read more

Gwahoddiad – Noson Agored Blwyddyn 6

Gwahoddiad - Noson Agored Blwyddyn 6
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr