Archive for November 2018

Ffair Nadolig yr ysgol 4/12/18

Ffair Nadolig yr ysgol 4/12/18
Cynhelir Ffair Nadolig yr ysgol ar Ragfyr 4ydd am 6 o'r gloch yn neuadd y Sector Hŷn a diolch i'r GRA am drefnu. Gall y plant cynradd ac uwchradd ddod i'r ysgol mewn dillad o'u dewis ar y diwrnod hwn gan ddod â nwyddau ar gyfer y [...]Read more

Oedfa Sul yr Urdd

Oedfa Sul yr Urdd
Aelodau Adran ac Aelwyd yr Urdd Llambed yn cynnal oedfa i ddathlu Sul yr Urdd . Casglwyd £340 tuag at Hospis Tŷ Hafan. Da iawn chi!Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr