Archive for December 2018

Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod 2019

Cystadlaethau Gwaith Cartref Eisteddfod 2019
Read more

Gwasanaeth Nadolig

Gwasanaeth Nadolig
Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion a staff y Meithrin a’r Derbyn yn Ysgol Bro Pedr am wasanaeth Nadolig hyfryd  a diolch i bawb a ddaeth i gefnogi. Nadolig llawen i chi gyd.Read more

Llongyfarchiadau Lisa!

Llongyfarchiadau Lisa!
Llongyfarchiadau mawr i Lisa Evans sy’n ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn Ysgol Bro Pedr ar ennill y wobr gyntaf yng Ngwobrau Arloesedd CBAC. Dyfarnwyd ei gwaith Dylunio a Thechnoleg Tecstilau fel y gwaith TGAU mwyaf arloesol yng Nghymru gyfan! Creodd Lisa ffrog a ysbrydolwyd gan y 60au [...]Read more

Yn galw ar bob person ifanc sy’n credu’n angerddol mewn llesiant emosiynol ac iechyd meddwl!

Yn galw ar bob person ifanc sy'n credu'n angerddol mewn llesiant emosiynol ac iechyd meddwl!
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr