Archive for January 2019

SWYDD – CYNORTHWY-YDD AMSER CINIO

SWYDD - CYNORTHWY-YDD AMSER CINIO
Read more

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol – Rhaglen Drawsnewid a Cod Drafft

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Cod Drafft
Read more

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol – Digwyddiad Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol - Digwyddiad Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr
Read more

Diwrnod Llesiant – Rhieni a Cheidwaid

Diwrnod Llesiant - Rhieni a Cheidwaid
Read more

Noson Opsiynau Cyrsiau Blwyddyn 10 – 22/1/19

Noson Opsiynau Cyrsiau Blwyddyn 10 - 22/1/19
Read more

Cydlynydd AAA/ADY – Darpariaeth Disgyblion a Rhieni

Cydlynydd AAA/ADY – Darpariaeth Disgyblion a Rhieni
Read more

Hyfforddiant Synhwyrau

Hyfforddiant Synhwyrau
Read more

Noson Cyrsiau’r Chweched – Ionawr 15fed 2019

Llythyr i rieni: Noson Cyrsiau'r Chweched, Ionawr 15fed 2019Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr