Archive for February 2019

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell
Mae hi'n Ddiwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, Mawrth 7fed ac er mwyn dathlu rydym yn cynnal cystadleuaeth stori fer i ddisgyblion Bro Pedr. Gellir ysgrifennu stori Cymraeg neu un Saesneg a bydd angen dychwelyd unrhyw gynigion i Lyfrgell y campws hŷn erbyn dydd Gwener, Mawrth 8fed.Read more

Cyngerdd Pigion yr Wyl

Cyngerdd Pigion yr Wyl
Read more

Dyddiadau Gweithdai ‘Positive Behaviour Support’

Dyddiadau Gweithdai 'Positive Behaviour Support'
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr