Archive for March 2019

Pecyn Adolygu i Rieni a Gwarchodwyr

Pecyn Adolygu i Rieni a Gwarchodwyr
Mae'r cyfnod arholiadau ar y gweill, felly dyma adnodd pwysig sydd yn gallu eich helpu chi i gynorthwyo eich plentyn gydag adolygu:Read more

Cyllid Myfyrwyr Cymru 2019/20 – mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Cyllid Myfyrwyr Cymru 2019/20 – mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!
Dylai myfyrwyr sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol neu goleg yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr yn awr! Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Mae’n bwysig eu bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr