Archive for June 2019

Bore Rhagarweiniol Blwyddyn 6

Bore Rhagarweiniol Blwyddyn 6
Read more

Gweithdy Ffisiotherapi/Therapi Galwedigaethol

Gweithdy Ffisiotherapi/Therapi Galwedigaethol
Read more

Amserlen Arholiadau Blwyddyn 7 & 8 2019

Amserlen Arholiadau Blwyddyn 7 & 8 2019
Annwyl Riant / Gwarchodwr, Bydd disgyblion Blwyddyn 7 yn dechrau eu haroliadau ar ddydd Mawrth, Mehefin 18fed a Blwyddyn 8 yn dechrau eu harholiadau ar ddydd Llun, Mehefin 24ain. Gellir gweld copi o’r amserlen isod. Rydym yn holi yn garedig hefyd a fyddai modd sicrhau bod yr [...]Read more

Taith Gwlad Belg 2019

Taith Gwlad Belg 2019
Uchafbwyntiau'r Daith Hanes 2019 i Wlad Belg ...Read more

‘Cipio’r Castell – Sgen ti dalent?’ – Cystadleuaeth Talent i blant a phobl ifanc

'Cipio'r Castell - Sgen ti dalent?' - Cystadleuaeth Talent i blant a phobl ifanc
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr