Archive for July 2019

Llwyddiant ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru

Llwyddiant ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol am eu llwyddiannau ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru dros benwythnos y 6ed a’r 7fed o Fehefin. Beca Roberts - 1af yn y Naid Driphlyg, Osian Roberts - 1af yn y Naid Uchel Meirion Lloyd - 1af yn y Naid Driphlyg Sion O’keefe - [...]Read more

Disgyblion wedi eu dewis ar gyfer Rhestr Fer Gwobrau Arloesedd Cymru

Disgyblion wedi eu dewis ar gyfer Rhestr Fer Gwobrau Arloesedd Cymru
Wedi ymweliad Safonwr D&T Safon Uwch a’r Safonwr TGAU,  cafodd gwaith 11 o’n disgyblion eu hystyried yn waith arloesol o safon uchel ac fe roddwyd eu henwau ar y rhestr fer i’w arddangos  yng Ngwobrau Arloesedd Cymru yng Nghaerdydd ym Mis Hydref. Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol [...]Read more

Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg

Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg
GWAHODDIAD Annwyl Rhieni, Gwarchodwyr a Disgyblion  -  Hoffwn estyn gwahoddiad i chi gyd i weld Arddangosfa o waith Celf a Dylunio a Thechnoleg TGAU Safon AS ac A yn neuadd Ysgol Bro Pedr ar ddydd Iau 11.07.19. Bydd yr arddangosfa ar agor o 5.00 i 7.00 gyda’r [...]Read more

Eisteddfod Rhys Thomas James 2019 – Cystadlaethau Celf a Chrefft

Eisteddfod Rhys Thomas James 2019 - Cystadlaethau Celf a Chrefft
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr