Archive for August 2019

Llwyddiant TGAU Disgyblion Ysgol Bro Pedr

Llwyddiant TGAU Disgyblion Ysgol Bro Pedr
Roedd canlyniadau TGAU Ysgol Bro Pedr yn wych eleni a dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, bod y disgyblion wedi dod â chlod i’r Ysgol. Gyda’r canran llwyddo yn 95% - roedd un ym mhob pump disgybl wedi derbyn o leiaf 5 gradd A*/A. “Rydym yn falch iawn o [...]Read more

Canlyniadau Lefel A Arbennig!

Canlyniadau Lefel A Arbennig!
Roedd yna ddathlu mawr yn Ysgol Bro Pedr ar y diwrnod canlyniadau Safon Uwch eleni gyda 98% o’r graddau a ddyfarnwyd i ddisgyblion oedd yn astudio dwy neu’n fwy o bynciau Safon Uwch yn raddau A* - E; 79% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* - C; [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr