Archive for September 2019

Gweithdy Gwehyddu

Gweithdy Gwehyddu
Daeth Alis Gwyther, arlunydd lleol a cyn disgybl i’r adran gelf heddiw er mwyn rhedeg gweithdy gwehyddu ar gyfer Caryl Bulman, disgybl Tecstilau Celf Lefel A. Graddiodd Alis o Goleg Sir Gar gyda gradd BA Cyntaf Anrhydeddus mewn Tecstilau Celf: Gweu, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg. Rydym yn [...]Read more

Gweithdy Prosesu’r Synhwyrau

Gweithdy Prosesu'r Synhwyrau
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr