Archive for 2019

Aduniad 1956

Mae'r ysgol am ddiolch i grŵp aduniad Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 1956 am eu rhodd hael.Read more

Wythnos Gwrth-fwlio 2019

Wythnos Gwrth-fwlio 2019
Read more

Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr

Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr
Ffair Nadolig - 3/12/2019 - Croeso cynnes i bawb! Mwy o wybodaeth ar y posteri isod a'u dyluniwyd gan ddisgyblion o flynyddoedd 3&4:Read more

Llwyddiannau Brynmor!

Llwyddiannau Brynmor!
Llongyfarchiadau i Brynmor yn ei lwyddiannau ym myd Dartiau/Congratulations to Brynmor in his success in the world of Championship Darts. Ym mis Mai eleni bu Brynmor yn Chepstow ynghyd â nifer o fechgyn eraill o Gymru, yn cystadlu am le ar y Tîm Dartiau Iau gyda’r Junior [...]Read more

Gwobr Arian y Siarter Iaith!

Gwobr Arian y Siarter Iaith!
Llongyfarchiadau i Ysgol Bro Pedr am fod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Ngheredigion i dderbyn Gwobr Arian Siarter Iaith Llywodraeth Cymru. Yn y llun gwelir rhai aelodau o’r Pwyllgor Cymreictod gyda Mrs Jane Wyn (Pennaeth) Mr Heulyn Roderick (Pennaeth Cynorthwyol) a Mrs Llinos Jones (Pennaeth Cynorthwyol [...]Read more

Sul y Cofio

Sul y Cofio
Diolch i’r disgyblion a fu yn cynrychioli Ysgol Bro Pedr yng ngwasanaeth Sul y Cofio.Read more

Llwyddiant yn y Gŵyl Cerdd Dant

Llwyddiant yn y Gŵyl Cerdd Dant
Llongyfarchiadau mawr i Cerys Angharad Jones bl 7 Ysgol Bro Pedr am ennill ar yr Ensemble Telyn Agored gyda Erin yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Camp arbennig.Read more

Ffair Nadolig – Campws y Brifysgol, Llanbedr Pont Steffan

Ffair Nadolig - Campws y Brifysgol, Llanbedr Pont Steffan
Read more

Rhieni Blwyddyn 11 – Noson Gwybodaeth TGAU (Heno!)

Rhieni Blwyddyn 11 - Noson Gwybodaeth TGAU (Heno!)
Read more

Noson Agored Blwyddyn 6

Noson Agored Blwyddyn 6
Peidiwch anghofio am noson agored blwyddyn 6 nos yfory (15/09/19)Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr