Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth Ysgol Bro Pedr, yn ysbryd yr arwyddair ‘A fo ben bid bont’, yw darparu addysg gyfoethog ar gyfer yr holl ddisgyblion er mwyn sicrhau eu bod yn gwireddu eu llawn botensial. I gyflawni hyn, bydd Ysgol Bro Pedr yn ysgol cyffrous a deinamig sy’n medru addasu’n gyflym i heriau addysgu’r unfed ganrif ar hugain. Bydd hon yn ysgol sy’n datblygu strategaethau ac addysgeg ar sail ymchwil, yn ysgol sydd yn barod i fentro ac arbrofi wrth dorri tir newydd fel Ysgol 3-19 ac fel sefydliad sy’n dysgu gydol oes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.