Llais y Disgybl

“Yn Ysgol Bro Pedr ni’n cael dysgu pethau newydd o hyd ac mae pawb yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg” (Disgybl, Blwyddyn 2)

Mae bod yn ddisgybl yn Ysgol Bro Pedr yn arbennig, oherwydd mae’r staff a’r disgyblion yn garedig iawn ac rydyn ni’n cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddorol tu fewn y dosbarth a thu allan”  (Disgybl, Blwyddyn 6)

“Mae bod yn ddisgybl ym Mro Pedr yn arbennig oherwydd bod pob disgybl yn cael amrywiaeth o gyfleoedd ac mae’r profiadau sy’n cael eu cynnig yn gwneud i ddisgyblion werthfawrogi’r hyn sydd ar gael yn yr Ysgol” (Disgybl, Blwyddyn 7)

“Nid yw’n ysgol mor fawr sy’n gwneud ichi deimlo’n fach ac yn ddibwys, ond yn ddigon mawr i gynnig cyfleoedd gwerthfawr i ni. Mae’n hyfryd gallu cerdded ar hyd y coridor a dod i adnabod pob athro, ac maen nhw’n eich adnabod chi’n ôl. Mae hefyd yn gwneud y gwersi yn fwy hwylus, oherwydd yn lle bod yr athro ond yn eich adnabod o’ch graddau, maen nhw’n eich adnabod chi’n well ac yn gallu teilwra’r gwaith yn arbennig i chi. Mantais arall o fod yn Bro Pedr yw ein bod yn ysgol ddwyieithog, oherwydd mae’n ychwanegu amrywiaeth o fewn ysgol a fyddai fel arall yn cael ei golli. Yn ogystal â hyn, rydyn ni’n cael gwersi yn yr iaith Saesneg a’r Gymraeg, felly rydyn ni’n aml yn gallu deall rhywbeth mewn un iaith. Mae Bro Pedr yn ysgol hyfryd ac yn un na fyddwn i eisiau ei gadael” (Disgybl Blwyddyn 9)

“Mae yna lawer o opsiynau ar gyfer y dyfodol i’w cael yn yr Ysgol – yn enwedig yn y Chweched Dosbarth” (Disgybl  Blwyddyn 11)

“Ysgol groesawgar, gynhwysol sy’n cynnig cyfloed di-ri i ddisgyblion i ddatblygu’n unigolion annibynnol, hyderus” (Disgybl Blwyddyn 12)

“Mae bod yn ddisgybl yn yr ysgol hon yn arbennig oherwydd rho’r cyfle inni fod yn rhan o gymuned glos a meithrin perthynas agos gyda’n ffrindiau a’r athrawon. Rydym wedi cael cyfleuodd amhrisiadwy o fynd i Lan Llyn fel swog, mentro i’r llethrau yn Awstria a gweld rhyfeddodau yng Ngwlad yr Ia” (Disgybl Blwyddyn 13)

Leave a Reply

Your email address will not be published.