Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Aeth Mrs Wendy Thomas (Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol) â’n disgyblion Sgiliau Bywyd ar daith i’r Gerddi Botanegol Cenedlaethol cyn y Nadolig (2020). Tra yno, roedd gan ein disgyblion diddordeb mawr yn y cerfluniau cylch cerrig, a grëwyd gyda phatrymau naturiol gwahanol.

Unwaith yn ôl yn yr ysgol, cawsom ysbrydoliaeth o’r hyn a welsom a dechreuon ni greu ein cerflun ein hunain ar gyfer tir yr ysgol.

Bu DTS yn garedig iawn a rhoi boncyffion coed wedi’u torri i ni a bwriad y disgyblion Sgiliau Bywyd oedd gweithio gyda Mrs Thomas yn eu gwersi Celf i ymgolli mewn patrymau naturiol i’r pren gan ddefnyddio ‘chisel’ a pheniau pyrograffydd i losgi lluniadau ar y pren. Roeddent hefyd yn defnyddio staeniau pren i greu gwrthgyferbyniad o liw. Ychwanegwyd lluniau o anifeiliaid fel glöynnod byw, tylluanod a nadroedd yn ogystal â phatrymau diddorol.

Cafodd y cerflun ei godi’n garedig gan Alan Thomas, J&E Woodworks, gyferbyn â mynedfa’r hen ysgol i bawb ei gweld wrth iddynt gyrraedd yr ysgol!

Rwy’n siŵr eich bod i gyd yn cytuno, mae’n gerflun trawiadol iawn. Da iawn chi blant – chi’n ddisgyblion creadigol iawn!!!!