Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill gwnaeth pob dosbarth o’r Meithrin hyd at flwyddyn 7 gwblhau trawsdoriad o dasgau Celfyddydau Mynegiannol yn seiliedig ar y thema “Llwythi.” Gwnaeth y disgyblion fwynhau profiadau peintio, tynnu lluniau, defnyddio TGCH, cerflunwaith, dawns a chreu cyfansoddiadau cerddorol. I gychwyn gwnaeth y disgyblion astudio ei hetifeddiaeth Celtaidd lleol, gan ymchwilio i glymau a hanes Celtaidd ac yna symud ymlaen i ymchwilio llwythi byd eang gan astudio gwaith Celf Affrica ac Awstralia.

Mae’r prosiect wedi bod yn hwyl, yn werth chweil ac yn ysbrydoledig. Mae’r canlyniadau a gynhyrchwyd gan ystod eang o’n disgyblion wedi bod yn fendigedig. Mae’r gwaith wedi’i gyflwyno fel arddangosfa ddigidol oherwydd cyfyngiadau Covid. Fel hyn, gobeithiwn y gall yr arddangosfa o waith rhagorol ein disgyblion ledaenu ymhell.

Dyma’r linc:

https://spark.adobe.com/page/2rtnmznfxesXn/

Mwynhwech!