Prosiect Pontio Celf – Arddangosfa Ddigidol

Fel rhan o raglen ‘Pontio’ Blwyddyn 6 Ysgol Bro Pedr, trefnodd Mrs Rhian Morris (Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7) fod Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol a Chelf, Mrs Wendy Thomas yn cyflwyno gwers Gelf fyw i’n holl ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ein hysgolion clwstwr. Ffocws y wers oedd dysgu awyr agored a Chelf Tir. Cliciwch ar y linc i weld arddangosfa ddigidol o’r canlyniadau a gynhyrchwyd yn ystod y wers. Diolch i’r holl ysgolion a gymerodd ran, roedd yn gymaint o bleser eich gweld chi i gyd a’r gwaith rhyfeddol a gynhyrchwyd gennych. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i gyd i Flwyddyn 7 ym mis Medi! Diolch i Mrs Thomas am arwain y sesiwn. Diolch hefyd i’r athrawon ysgol clwstwr gwych am helpu i baratoi adnoddau ar gyfer y wers.

Yr Arddangosfa Ddigidol: https://spark.adobe.com/page/rA7sZuhPHHiNR/