Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021

Uchafbwynt ein blwyddyn academaidd yw cynnal arddangosfa i ddathlu cyflawniad ein dosbarthiadau arholiad, gan arddangos yr amrywiaeth hyfryd o waith celf a gynhyrchir gan ein disgyblion talentog. Oherwydd cyfyngiadau Covid, yn anffodus ni allwn groesawu rhieni, gwarcheidwaid, llywodraethwyr ac aelodau o’n cymuned i’r ysgol. Felly rydym wedi llunio arddangosfa ddigidol yn arddangos cyflawniadau disgyblion eleni. Hoffem ddiolch i’r athrawon yn yr adran – Mrs Wendy Thomas, Mrs Nerys Beaumont a Ms Allison Rees am eu gwaith caled parhaus yn arwain a chefnogi’r disgyblion. Hoffem hefyd ddiolch i rieni a gwarcheidwaid am gefnogi eu plant i astudio’r pwnc. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r arddangosfa! Mae croeso i chi ychwanegu sylwadau i roi adborth i’r holl staff a disgyblion dan sylw.

Dyma’r linc:

https://spark.adobe.com/page/pgYhkshJWRu4M/