Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Cafodd gwaith Hanes y disgyblion ei enwebu ar gyfer y wobr genedlaethol Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig eleni. Thema’r gwaith oedd edrych ar hanes Mewnfudo efo cysylltiadau Cymreig a chynhaliwyd y seremoni wobrwyo heddiw, lle derbyniodd y disgyblion gwobrau am eu gwaith caled.

  • Tarian Amgueddfa Cymru am y prosiect orau gan ysgol Uwchradd
  • £1000 (Gwobr Sefydliad Moondance)
  • £100 (Gwobr Coffa Herbert Hewell)
  • £100 (Gwobr unigol i Klaudia Bl12 am ei gwaith ar Ymfudo Pwylaidd i Gymru)
  • Gwobr Eustory (Bydd disgyblion y 6ed dosbarth yn cynrychioli Hanes Cymru yng nghynhadledd Hanes Ewrop)

Da iawn chi!