Llwyddiannau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sion bl.11 ac Osian bl.10 ar eu llwyddiannau chwaraeon diweddar. Dros y penwythnos, ennillodd Sion y gystadleuaeth gwaywffon dan 17 yn Athletau Ysgolion Cymru yn Aberhonddu, gan daflu ei ‘personal best’ o 45.33m. Enillodd Osian y naid uchel a ras y clwydi 100m.

Y cam nesaf fydd cystadlu dros Gymru yn Derby ar ddiwedd mis Medi (a Sion yn ei fest Cymru gyntaf!)

Mae Sion hefyd wedi cael ei ddewis ar gyfer tîm Rygbi iau’r Scarlets! Arbennig fechgyn!